Becas para dispositivos móviles

EPEA

2021eko urriaren 20ra arte

Idazkaritzako ordutegia amaitu baino lehen

NOLA EGIN ESKABIDEA

 • ONLINE
  • Ziurtagiri digitalaren bidez aplikazioan sartuz (NAN, IZENPE txartela,…) edo itsasontzi jokoa (B@kq). Modalitate honetan eskaera-formularioaren aurkezpenik ikastetxean ez da eskatzen.
  • Posta elektronikoaren bidez sisteman izena emanez eta hurrengo elementuetako bat: HNA ((Hezkuntza Nortasun Agiria) / NAN. Modalitate honetan eskaera-formularioaren aurkezpena ikastetxean eskatzen du.
 • IKASTETXEAN PRESENZIALKI – Gogoratu hitzordua eskatu behar duzula helbide honetan: www.egibide.org\citaprevia

BETEKIZUNAK

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edo Batxilergoko 2021-2022ko ikasturtean matrikulatutako ikasleak izan behar dira, baldin eta betekizun hauek betetzen badituzte:

 • Ikasle onuradunak unibertsitateaz kanpoko mailetako ikasleak eskolatzeko beketarako edo ikasketa-laguntzetarako Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren deialdiko beka bat jaso izana 2020-2021 ikasturtean, eskola-materialaren osagaian, lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza mailetarako, edo oinarrizko bekaren osagaian edo eskatzailearen errentari lotutako zenbateko finkoko osagaian, batxilergo mailarako. Unibertsitateaz kanpoko mailetako ikasleak eskolatzeko ikasketa-laguntza eskatu bada eta laguntza hori ukatu egin bada, deialdi honen xede den laguntza eskatu eta kautelaz onartu ahal izango da, baldin eta eskaerarekin batera egiaztatzen bada ukatze haren aurkako gorako errekur­tsoa aurkeztu dela epe barruan. Kasu horietan, laguntza emateko edo ukatzeko, errekurtso hori ebatzi beharko da.
 • Berdinak izatea laguntza-eskabideko gailu digitala eta ikastetxeak eskatzailearen talde oso­rako aukeratutakoa, eta gailu digitala 2020ko azaroaren 16tik aurrera erosi izana

Batxilergoa: nahitaezkoa da gailu digitalaren erosketaren faktura aurkeztea, ekipoaren ezaugarriak zehaztuta.

Ikaslea 2020-2021 ikasturtea hasi eta gero sartu bada ikastetxean eta horren ondorioz ikasturte horretan ezin izan badu bekarik eskatu unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdian, parte hartu ahal izango du hurrengo ikasturtean (2022-2023) gailu digitalak eskuratzeko dirulaguntzen deialdian, betiere betekizun hau betetzen badu: bekaduna izatea unibertsitateaz kanpoko mailetako ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdian 2021-2022 ikasturtean, ‘eskola-materialaren osagaian‘ (‘oinarrizko bekaren osagaian‘betxilergo-mailan. Kasu horietan, gailua erosi izana egiaztatu ahal izango du ikastetxean sartu den datatik aurrera.

ESKAERA NOLA EGIN

 • ONLINEn
  • Ziurtagiri digitalaren bidez aplikazioan sartuz (NAN, IZENPE txartela,…) edo itsasontzi jokoa (B@kq). Modalitate honetan eskaera-formularioaren aurkezpenik ikastetxean ez da eskatzen.
  • Posta elektronikoaren bidez sisteman izena emanez eta hurrengo elementuetako bat: HNA ((Hezkuntza Nortasun Agiria) / NAN. Modalitate honetan eskaera-formularioaren aurkezpena ikastetxean eskatzen du.
 • IKASTETXEAN PRESENZIALKI – Gogoratu hitzordua eskatu behar duzula helbide honetan: www.egibide.org\citaprevia

LAGUNTZEN ZENBATEKOA

Eskatzaile bakoitzarentzako laguntza berrehun (200) euro izango da gehienez, eta muga izango da gailu bakoitzaren fakturaren bidez justifikatutako diru-kopurua.

Irizpide horiek aplikatu ondoren eman beharreko laguntzetan ateratzen den guztizko kopurua 2. artikuluan adierazitako aurrekontu-kreditua baino handiagoa bada, onuradun bakoitzari kalku­latu zaizkion zenbatekoak proportzioan murriztuko dira, laguntzen guztizkoa aipatutako mugara egokitu arte.

BEKEN ORDAINKETA

Beken ebazpenaren ondoren, Eusko Jaurlaritzak zenbatekoa sartuko du Ikastetxearen kontuan emandako beken osotasunagatik.

Era berean, ikastetxeak familiei dagozkien transferentziak kudeatuko ditu.