V. ERANSKINA:
Proba Ebaluagarrien Berrikuspen-Prozesua (ikasturtean zehar eta ikasturte-Amaieran) eta Erreklamazio-Prozesua. (barnekoa eta kanpokoa) azken kalifikazioen eta, igaroteko eta /edo titulazioa emateko erabakien aurka.