empleo
EMPLEO

Nuestras bolsas de empleo son renovadas cada año, aproximadamente en mayo, con el objeto de actualizar nuestra base de datos de los candidatos/as disponibles para las posibles ofertas de empleo. Por ello, te animamos a que cada temporada realices una REINSCRIPCIÓN en las bolsas que sean de mayor interés para ti.

21-22 eguneraketa/actualización: Docente FP – Maestro/a de taller convencional, soldadura, calderería (IMPRESCINDIBLE: Conocimientos prácticos de taller en las especialidades)

logo
  • Ofrecido por Egibide
  • Tipo: bolsa de trabajo
  • Publicado el jueves 29 de abril 2021
  • Validez hasta el 31/05/2022
Nor gara:DBH, BATXILERGO eta LANBIDE HEZIKETAKO ikastetxe bat gara, Araba eta inguruetan erreferentziakoa eta bereziki Lanbide Heziketan lidergo sendoa daukana.

Gure proiektua bost campusetan banatzen da. 350 hezitzaile ditugu eta 7.000 ikasle inguru.

 

www.egibide.org web gunean EGIBIDEri buruz informazio gehiago aurkituko duzu.

 

Quienes somos:EGIBIDE somos un centro educativo de referencia en el entorno alavés en las etapas de ESO, BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL, teniendo un liderazgo sólido en este último sector.

Nuestro proyecto comprende cinco campus y una comunidad educativa de unos 350 educadores/as y 7.000 alumnos.

 

Puedes conocernos mejor en www.egibide.org

 

Deskribapena:21-22 ikasturtean egon daitezkeen langile beharrei erantzuna emateko irekitzen da prozesu hau

 

Descripción oferta:En previsión de posibles necesidades a cubrir en el próximo curso 21-22 en esta especialidad

 

Beharrezkoak diren ikasketak o    Goi edota Erdi mailako LHko graduak edo baliokideak diren ikasketak.

Zera baloratuko da

 

o    Irakasle izateko Unibertsitate Diploma edo baliokidea (legeak baliozkotutako lan esperientzia) Lanbide Heziketako ikasketak duten pertsonentzat.

o    Aipatutako edozein arloetan espezializazio edota ziurtapen ikastaroak bukatuta

 

Estudios requeridos:o    Grado medio y/o superior de Formación Profesional (o Formaciones Profesionales oficiales previas) en las especialidades mencionadas:

 

Se valorará disponer de:

o    Diploma de Formación de Profesorado o equivalentes (Habilitación por experiencia previa prevista en la ley) para personas con  Grados de Formación profesional

o    Curso de especialización y/o certificación en cualquiera de las especialidades

HizkuntzakHauek baloratuko dira:o    Euskara C1/HABE

o    Ingelesa C1/B2

o    Beste batzuk

 

Idiomas:Se valoraráo    Euskera C1/HABE

o    Ingles C1/B2

o    Otros

 

Lan esperientziaZera baloratuko dao    Eskarmentu teknikoa:

 

EZAGUTZA PRAKTIKOAK IZATEA EZINBESTEKOA DA, trebetasun hau tailerrean egingo den proba tekniko baten bitartez baloratuko da

 

o    Hezkuntza arloan edota taldeen dinamizazioan eskarmentua:

 

•  Hezkuntza arloan edo enplegurako formakuntzan eskarmentua: araututako zein ez araututako irakaskuntza.

•  Formakuntzako beste arlo informaletan edota nerabeekin egindako ekintzen dinamizazioan esperientzia (boluntariotzak, kirol ekintzak…)

 

ExperienciaSe valoraráo    Experiencia técnica:

 

IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS, se valorará las destrezas en una prueba técnica especializada de taller

 

o    Experiencia educativa y/o dinamización de grupos:

 

•  Experiencia en el ámbito educativo o formación para el empleo. Formación reglada o no reglada.

•  Experiencia en ámbitos informales de formación y/o dinamización de actividades con adolescentes (voluntariado, actividades deportivas…)

 

Hautagaiaren balioespena Hautagaiak baloratzen direnean hauxe hartuko da kontuan:

·     Eguneko lanaren antolakuntza eta kudeaketa.

·     Erabakiak hartzeko gaitasuna.

·     Talde lana.

·     Asertibitatea eta arduratsua izatea.

·     Lana egiteko gaitasuna.

 

Valoración del candidato En la valoración de las candidaturas se tendrá en cuenta:

·     Organización y gestión del trabajo diario

·     Toma de decisiones en el ámbito de su competencia.

·     Trabajo en equipo.

·     Asertividad y responsabilidad.

·     Capacidad de trabajo.

 

Ardurak:·     Eman beharreko irakasgaien programazioan eta irakaskuntzan parte hartzea.·     Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua ebaluatzea.

·     Ikasleen tutoretza eramatea. Egokitu zaion taldearen ikaskuntza zuzendu eta orientatu beharko du. Era berean, familiekin batera, taldearen hezkuntza prozesuan lagunduko du.

·     Ikasleen orientazioa (hezkuntza orientazioa, akademikoa eta profesionala), beharrezkoa denean arlo honetara dedikatzen diren beste departamentu edo zerbitzuekin harremanetan egotea

·     Ikaslearen garapen intelektualean, afektiboan, psikomotorrean, sozialean eta moralean laguntzea.

 

·     Ikastetxean egon daitezkeen ekintzetan parte hartzea.

·     Hezkuntza administrazioaren edo ikastetxearen ebaluazio planetan parte hartzea.

·     Dagokion irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetako ikerketa, esperimentazioa eta etengabeko hobekuntza.

 

 

Responsabilidades·     Participar en la programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.·     La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

·     La tutoría de los alumnos, si se le asigna un grupo como tutor, llevará a cabo la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.

·     La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.

·     La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.

 

·     La participación en la actividad general del centro.

·     La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.

·     La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

Kontratuaren baldintzak: ·     Kontratu mota: Urte baterako kontratua. 2021/2022 ikasturtea (2021/09tik 2022/09ra)

·     Hasiera data: 2020ko iraila

·     Soldata: hitzarmenaren araberakoa

·     Lanaldia: hautagaitzaren baldintzen araberakoa

 

Condiciones de contratación: ·     Modalidad de contratación: Contrato anual. Curso lectivo 2021/2022(De 09/2021 a 09/2022)

·     Fecha incorporación: Septiembre 2020

·     Salario: Según Convenio

·     Jornada: en función de las características de la candidatura

 

Eskaintzan inskribatzeko era: RGPD berriari erantzuna emanez, hautagaitzak gure web gunearen bitartez jasoko ditugu:

 

Bolsas de Empleo

Urratsak:

1.       Zure CV-a zehaztu, honek bilaketa gehiagotan agertzea ahalbidetuko du.

2.       Zure profilarekin bat datozen eskaintzetan izena eman ezazu.

 

CV ugari jasotzen ditugunez, hautatzen direnak soilik erantzungo dira. Horregatik, EGIBIDEko Zuzendaritza taldetik, aldez aurretik, zure interesa eta parte hartzea eskertu nahi dugu.

Forma de inscripción en la oferta/Dando cumplimiento al nuevo RGPD la recepción de candidaturas se realizará a través de nuestra web:

 

Bolsas de Empleo

Pasos:

3.       Inserta tu CV con el mayor detalle, esto te permitirá aparecer en un número mayor de búsquedas.

4.       Inscríbete en las bolsas que se ajusten a tu perfil.

 

Dado el volumen de CV recibidos se dará respuesta únicamente a las candidaturas seleccionadas, por ese motivo desde la Dirección de EGIBIDE te agradecemos de antemano tu interés y participación en el proceso.

CVak sartzeko epeak:·         Irailean lanean hasteko diren prozesuetarako: 2021/06/30

·         Sortu daitezkeen bajak ordezkatzeko: CVak urte osoan zehar jasoko dira.

 

 

Fecha tope para recibir CV:·         Para participar en los procesos de incorporación en septiembre: 30/06/2021

·         Para sustitución de bajas: recepción abierta durante todo el año.

 

Inscribete

Si quieres formar parte de nuestro proceso de selección, clic en ALTA USUARIO" y valoraremos tu candidatura. Haz clic en "ACCEDE" si ya tienes cuenta de usuario.