Administrazio eta Finantzak

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • 0647 – Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa.
 • 0648 – Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa.
 • 0649 – Bulegotika eta informazioaren prozesua.
 • 0650 – Merkataritza-jardueraren prozesu integrala.
 • 0651 – Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta.
 • 0179 – Ingelesa.
 • 0652 – Giza baliabideen kudeaketa.
 • 0653 – Finantza-kudeaketa.
 • 0654 – Kontabilitatea eta fiskalitatea.
 • 0655 – Logistikako eta merkataritzako kudeaketa.
 • 0656 – Enpresa-simulazioa.
 • 0657 – Administrazio- eta finantza-proiektua.
 • 0658 – Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • 0660 – Lantokiko prestakuntza.


Non egiten da lan?
 • Bulegoko administraria.
 • Merkataritza-administraria.
 • Finantza-administraria.
 • Kontabilitate-administraria.
 • Logistika-administraria.
 • Banku eta aseguruetako administraria.
 • Giza Baliabideetako administraria.
 • Administrazio publikok administraria.
 • Aholkularitza juridiko edo fiskaletako edo kontabilitate -edo lan- aholkularitzetako, edo gestorietako administraria.
 • Kobrantzen kudeaketako teknikaria.
 • Bezeroenganako arretako arduraduna.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.

Kurtso hau konpartitu ezazu