Administrazio eta Finantzak

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa.
 • Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa.
 • Bulegotika eta informazioaren prozesua.
 • Merkataritza-jardueraren prozesu integrala.
 • Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta.
 • Ingelesa teknikoa.
 • Giza baliabideen kudeaketa.
 • Finantza-kudeaketa.
 • Kontabilitatea eta fiskalitatea.
 • Logistikako eta merkataritzako kudeaketa.
 • Enpresa-simulazioa.
 • Administrazio- eta finantza-proiektua.
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • Lantokiko prestakuntza.


Non egiten da lan?
 • Bulegoko administraria.
 • Merkataritza-administraria.
 • Finantza-administraria.
 • Kontabilitate-administraria.
 • Logistika-administraria.
 • Banku eta aseguruetako administraria.
 • Giza Baliabideetako administraria.
 • Administrazio publikok administraria.
 • Aholkularitza juridiko edo fiskaletako edo kontabilitate -edo lan- aholkularitzetako, edo gestorietako administraria.
 • Kobrantzen kudeaketako teknikaria.
 • Bezeroenganako arretako arduraduna.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.

Kurtso hau konpartitu ezazu