MISIOA, IKUSPEGIA, BALIOAK

Misioa

Egibide gizarte ekimeneko kristau zentroa da. DBH, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa eskaintzen ditu. Jakitunak, trebeak, errukitsuak eta konprometituak diren pertsonak hezten ditugu, pertsonak ikasketetatik lan-mundurako trantsizioa eta bizitza osoan zeharko heziketa errazten ditugu.

Ikuspegia 2021

EGIBIDE ikastetxe erreferentea egin nahi dugu:

 • elkartutako gizarte batekiko konpromisoagatik.
 • heziketa-modelo berritzailea izateagatik, pertsonarengan fokua jartzen duena eta izaera propiarekin koherentea dena.
 • berriztatze iraunkorreko eskaintza, familientzat eta ikasleentzako erakargarria.

Barnean elkartutako ikastetxea.

Balioak

 • Gizakia eta haren heziketa osoa
  Balio horretatik kanpo, inongo helburu ezin da berezko xede bihurtu. Ikasleari bereziki ematen diogu lehentasuna, gure hezkuntza-jardueraren bidez lantzeko. Egoera pertsonalak, familiarrak edo sozialak ikaslearen heziketa osoa oztopatzen duen kasuetaz arduratzen gara bereziki.
 • Komunitatea
  Familiek eta hezitzaileek elkarrekin jardun behar dugu heziketa-lanean, elkarrizketa sustatzen, denen artean eraikitzen.
  Globaltasunari begiratuz eta auzolana nagusituz, era ireki eta eraikitzailea gatazkei aurre ekiteko konprometituak gaude.
 • Zerbitzua
  Laguntzeko prest egotea, eskuzabaltasun osoz, edozein premia sortuta ere, guztien esanetara berdin.
 • Aniztasuna
  Aniztasuna aberastasuna bezala begiratzea aukeratzen dugu, giza eskubideekin bateragarriak diren adierazpen guztietan. Ikasle eta hezitzaile hurbilenak banan banan ezagutzeko lan egiten dugu, haien beharrak, gustuak eta izaerarekin, estimatuz eta entzute enpatikoa jarduten.
 • Konfiantza eta elkarlana
  Ez dugu ezer bakardadean, guztia apaltasunez. Gure erlazio-estiloak beste persona ahalduntzea bilatzen du, erantzukizuna hari emanez. Besteengan konfidantza eta etorkizuneko itxaropenak ahalegin egokiko cultura sortzen laguntzen digute, eguneko lankidetza estimatuz.