Lantokiko Prestakuntzako Salbuespenak (LH)

SALBUESPENA ESKATZEKO “FCT” INPRIMAKIA

BALDINTZAK

Eskaera egiteko unean, gutxienez 365 egun lan-bizitzan kotizatuta izatea enpresa batean edo batzuetan, baldin eta enpresa horren zereginak lotuta badaude ikaslea matrikulatuta dagoen lanbide-ikasketekin.

AURKEZTEKO EPEA

a) Matrikulatzeko baldintzak betetzen badituzu:

  • Irailaren 30era arte, zure matrikula data hori baino lehen egin bada.
  • Urriaren 1etik aurrera matrikulatzen bazara, 10 egun dituzu matrikula egin eta hurrengo egunetik aurrera.

b) Baldintzak ikasturtean zehar betetzen badituzu:

  • Eskaera une horretan entregatzen du, eta prozesua ez da atzeratzen, ebazpena dagokion azken ebaluazioaren data baino lehen eman ahal izateko.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

– Salbuespen-eskabidearen inprimakia Beteta

– Lan-esperientzia egiaztatzen duen dokumentazioa:

Lan-esperientziaren bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak aitortzeari buruzko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren 12. artikuluan xedatutakoaren arabera justifikatuko da lan-esperientzia.

  1. Soldatapeko langileentzat:
  • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edo afiliatuta dauden mutualitatearen ziurtagiria, enpresa, lan-kategoria (kotizazio-taldea) eta kontratazio-aldia jasotzen dituena, eta
  • Lan-esperientzia eskuratu duten enpresaren lan-kontratua edo ziurtagiria, non berariaz jasoko baitira kontratuaren iraupena, egindako jarduera eta jarduera hori egin den denbora-tartea.
  1. Langile autonomoentzat edo norberaren konturako langileentzat:
  • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren edo Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzan dagokion araubide berezian alta emandako aldiei buruzkoa, eta egindako jardueraren deskribapena eta jarduera egin den denbora-tartea.
  1. Borondatezko langileentzat edo bekadunentzat:

Laguntza eman den erakundearen ziurtagiria, non berariaz jasoko baitira egindako jarduerak eta funtzioak, zein urtetan egin diren eta guztira zenbat ordu eman diren.

ESKABIDEAK ERABILTZEA
– Aurrez aurre, gure idazkaritzetan, hitzordua eskatuta: www.egibide.org/citaprevia
– Dokumentazio guztia posta elektronikoz bidaltzea matrikulatuta dagoen campuseko idazkaritzara.
– Eskabide-orria sinatzeko jarraibideak dituen dokumentu bat ematen dugu (ikus DOKUMENTUA), bide telematikoz egin nahi izanez gero.

arriaga@egibide.org

jesusobrero@egibide.org

mendizorrotza@egibide.org

molinuevo@egibide.org

nievescano@egibide.org