Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa.
 • Produktu mekanikoen diseinua.
 • Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko tresnen diseinua.
 • Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua.
 • Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua.
 • Fabrikazioaren automatizazioa.
 • Fabrikazio mekanikoko teknikak.
 • Produktu mekanikoak diseinatzeko proiektua.
 • Ingeles teknikoa.
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • Lantokiko prestakuntza.


Non egiten da lan?
 • Delineatzaile proiektugilea.
 • CADeko teknikaria.
 • Produktuak garatzeko teknikaria.
 • Matrizeak garatzeko teknikaria.
 • Tresnak garatzeko teknikaria.
 • Moldeak garatzeko teknikaria.
 • Produktuak eta moldeak garatzeko teknikaria.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.

Kurtso hau konpartitu ezazu