Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • 0245 – Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa.
 • 0247 – Produktu mekanikoen diseinua.
 • 0428 – Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko tresnen diseinua.
 • 0429 – Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua.
 • 0430 – Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua.
 • 0431 – Fabrikazioaren automatizazioa.
 • 0432 – Fabrikazio mekanikoko teknikak.
 • 0433 – Produktu mekanikoak diseinatzeko proiektua.
 • E200 – Ingeles teknikoa.
 • 0434 – Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • 0435 – Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • 0436 – Lantokiko prestakuntza.


Non egiten da lan?
 • Delineatzaile proiektugilea.
 • CADeko teknikaria.
 • Produktuak garatzeko teknikaria.
 • Matrizeak garatzeko teknikaria.
 • Tresnak garatzeko teknikaria.
 • Moldeak garatzeko teknikaria.
 • Produktuak eta moldeak garatzeko teknikaria.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.

Kurtso hau konpartitu ezazu