Analisiko eta Kalitate Kontroleko Laborategia

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • 0065 – Lagintzea eta lagina prestatzea.
 • 0066 – Analisi kimikoak.
 • 0067 – Tresna bidezko analisia.
 • 0068 – Saiakuntza fisikoak.
 • 0069 – aiakuntza fisiko-kimikoak.
 • 0070 – Saiakuntza mikrobiologikoak.
 • 0071 – Saiakuntza bioteknologikoak.
 • 0072 – Laborategiko kalitatea eta segurtasuna.
 • 0073 – Analisiko eta kalitate-kontroleko laborategiaren proiektua.
 • E200 – Ingeles teknikoa.
 • 0074 – Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • 0075 – Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • 0076 – Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Titulartasun publikoko edo pribatuko laborategietako analista.
 • Laborategi kimikoko analista.
 • Laborategi mikrobiologikoko analista.
 • Materialen laborategiko analista.
 • Nekazaritzako elikagaien industrietako laborategiko analista.
 • Transformazio-industri tako laborategiko analista.
 • Prestakuntzako, ikerkuntzako eta garapeneko zentroetako analista.
 • Elikagaien industrietako, ingurumen-enpresetako eta industria bioteknologikoetako analista mikrobiologikoa.
 • Edateko uren eta hondakin-uren analista mikrobiologikoa.
 • Farmazia-industriako kontrol mikrobiologikoko analista.
 • Lehengaien eta bukaturiko produktuen analista.
 • Industria-kimikako laborategiko teknikaria.
 • Askotariko manufaktura-industrietako kalitate kontroleko teknikaria.
 • Fabrikazio mekanikoko produktuen saiakuntzetako teknikaria.
 • Eraikuntza-materialen saiakuntzetako teknikaria.
Zer Ikasi dezaket ondoren?
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.

Kurtso hau konpartitu ezazu