Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuak

Non ikasten da?
Nola heldu?
 • Sarrera zuzena Batxilergoko tituluarekin edo baliokideren batekin.
 • GMHZ sarrera proba gaindituz.
Zer Ikasten da?
 • Telekomunikazio-azpiegitura komunen instalazioetako prozesuak.
 • Instalazio elektrikoetako teknikak eta prozesuak.
 • Instalazio elektrikoen dokumentazio teknikoa.
 • Sistema eta zirkuitu elektrikoak.
 • Instalazio domotiko eta automatikoetako teknikak eta prozesuak.
 • Sare elektrikoen eta transformazio-zentroen garapena.
 • Instalazio domotiko eta automatikoen konfigurazioa.
 • Instalazio elektrikoen konfigurazioa.
 • Instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko kudeaketa.
 • Sistema elektrotekniko eta automatizatuen proiektua.
 • Ingeles teknikoa.
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Proiektu elektroteknikoetako teknikaria.
 • Proiektugile elektroteknikoa.
 • Etxebizitza eta eraikinetarako behe-tentsioko elektrifikazio-instalazioen proiektugilea.
 • Lokal berezietarako behe-tentsioko elektrifikazio-instalazioen proiektugilea.
 • Kanpoko argiteriako instalazioen proiektugilea.
 • Erdi-tentsioko eta transformazio-zentroetako energia elektrikoa banatzeko linea elektrikoen proiektugilea.
 • Eguzki-instalazioen sustatzailea.
 • Eguzki-instalazio fotovoltaikoen proiektugilea.
 • Etxebizitza eta eraikinetarako antena-eta telefonia-instalazioen proiektugilea.
 • Eraikinetarako behe-tentsioko instalazio elektroteknikoen koordinatzaile teknikoa.
 • Tresneria eta instalazio elektroteknikoak eta automatikoak ikuskatu, egiaztatu eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Kanpoko argiteria-instalazioak ikuskatzeko teknikaria.
 • Instalazio elektroteknikoetako obrako langileburua.
 • Eraikinetarako behe-tentsioko instalatzaileen taldeburua.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.
Kurtso hau konpartitu ezazu