Informatika eta komunikazioak

Zer ikasten da?
 • Muntaketarako eta ekipamendu elektrikoa eta elektronikoa mihiztatzeko beharrezkoak diren materiala, erremintak eta ekipamendua identifikatzea, ezaugarri nagusiak eta funtzionaltasuna deskribatuz.
 • Ekipamendu elektriko eta elektronikoko muntaketa eta desmuntaketa-operazioen adarkatze zehaztea, eskemak interpretatuz eta jarraitzeko pausoak identifikatuz.
 • Ekipamendu elektriko eta elektronikoko muntatu eta desmuntatu, eskemak gida-muntaketak interpretatuz.
 • Ekipamendu elektriko eta elektronikoetan elementuak lotzea, oinarrizko teknikak aplikatuz eta jarraitutasuna egiaztatuz.
 • Ekipamendu elektriko eta elektronikoen oinarrizko mantenua egitea, kalitatea eta segurtasuneko egoeran ezarritako teknikak aplikatuz.
Non egingo dut lan?
 • Satelite bidezko telebistarako antena hartzaileen muntatzailearen laguntzailea.
 • Tresneria telefonikoko eta telegrafikoko instalatzailearen eta konpontzailearen laguntzailea.
 • Komunikazioko tresneriaren eta sistemen instalatzailearen laguntzailea.
 • Telefono-instalazioetako instalatzailearen eta konpontzailearen laguntzailea.
 • Sistema mikroinformatikoetako muntatzaile laguntzailea.
 • Informatika-sistemen mantentze-lanetako laguntzailea.
 • Informatika-sistemen instalatzailearen laguntzailea.
 • Datuen transmisiorako sistemen instalatzailearen laguntzailea.
Kurtso hau konpartitu ezazu