Sareko Informatika Sistemen Administrazioa

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • 0369 – Sistema eragileak ezartzea.
 • 0370 – Sareak planifikatzea eta administratzea.
 • 0371 – Hardware oinarriak.
 • 0372 – Datu-baseak kudeatzea.
 • 0373 – Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak.
 • 0374 – Sistema eragileak administratzea.
 • 0375 – Sareko zerbitzuak eta Internet.
 • 0376 – Web aplikazioak ezartzea.
 • 0377 – Datu-baseak kudeatzeko sistemak administratzea.
 • 0378 – Segurtasuna eta erabilgarritasun handia.
 • 0379 – Sareko informatika-sistemak administratzeko proiektua.
 • E200 – Ingeles teknikoa.
 • 0380 – Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • 0381 – Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • 0382 – Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Sistemen administraziokko teknikaria.
 • Informatikako arduraduna.
 • Internet zerbitzuetako teknikaria.
 • Mezularitza elektronikoko zerbitzuetako teknikaria.
 • Laguntza eta euskarri teknikoko langilea.
 • Telelaguntzako teknikaria.
 • Datu-baseen administrazioko teknikaria.
 • Sareetako teknikaria.
 • Sistemen gainbegiratzailea.
 • Komunikazio-zerbitzuetaako teknikaria.
 • Web inguruneetako teknikaria.
Zer Ikasi dezaket ondoren?
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.

Kurtso hau konpartitu ezazu