Automatizazio eta Robotika Industriala

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • 0959 – Sistema elektrikoak, neumatikoak eta hidraulikoak.
 • 0960 – Sistema sekuentzial programagarriak.
 • 0961 – Neurketa- eta erregulazio-sistemak.
 • 0962 – Potentzia-sistemak.
 • 0963 – Dokumentazio teknikoa.
 • 0964 – Industria-informatika.
 • 0965 – Sistema programagarri aurreratuak.
 • 0966 – Industria-robotika.
 • 0967 – Komunikazio industrialak.
 • 0968 – Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa.
 • 0969 – Automatizazioko eta robotika industrialeko proiektua.
 • E200 – Ingeles teknikoa.
 • 0970 – Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • 0971 – Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • 0972 – Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Automatizazio industrialeko sistemen muntaia gainbegiratzen duen taldeko burua.
 • Automatizazio industrialeko sistemen mantentze- lanak gainbegiratzen dituen taldeko burua.
 • Aparatu, koadro eta tresneria elektronikoen egiaztatzailea.
 • Lantegi elektromekanikoko taldeko burua.
 • Automatizazio industrialeko sistemak mantentzeko lanen antolamenduko teknikaria.
 • Automatizazio industrialeko sistemak abian jartzeko teknikaria.
 • Automatizazio industrialeko sistemetako kontrol- sistemen proiektugilea.
 • Automatizazio industrialeko sistemetako neurketa- eta erregulazio-sistemen proiektugilea.
 • Automatizazio industrialeko sistemetan, komunikazio-sareen proiektugilea.
 • Robot industrialen programatzaile kontrolatzailea.
 • Kontrol elektrikoko sistemen diseinuko teknikaria.
 • Automatizazio industrialean integratutako zirkuituen eta sistemen diseinatzailea.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.

Kurtso hau konpartitu ezazu