Automatizazio eta Robotika Industriala

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • Sistema elektrikoak, neumatikoak eta hidraulikoak.
 • Sistema sekuentzial programagarriak.
 • Neurketa- eta erregulazio-sistemak.
 • Potentzia-sistemak.
 • Dokumentazio teknikoa.
 • Industria-informatika.
 • Sistema programagarri aurreratuak.
 • Industria-robotika.
 • Industria-komunikazioak.
 • Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa.
 • Automatizazioko eta robotika industrialeko proiektua.
 • Ingeles teknikoa.
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Automatizazio industrialeko sistemen muntaia gainbegiratzen duen taldeko burua.
 • Automatizazio industrialeko sistemen mantentze- lanak gainbegiratzen dituen taldeko burua.
 • Aparatu, koadro eta tresneria elektronikoen egiaztatzailea.
 • Lantegi elektromekanikoko taldeko burua.
 • Automatizazio industrialeko sistemak mantentzeko lanen antolamenduko teknikaria.
 • Automatizazio industrialeko sistemak abian jartzeko teknikaria.
 • Automatizazio industrialeko sistemetako kontrol- sistemen proiektugilea.
 • Automatizazio industrialeko sistemetako neurketa- eta erregulazio-sistemen proiektugilea.
 • Automatizazio industrialeko sistemetan, komunikazio-sareen proiektugilea.
 • Robot industrialen programatzaile kontrolatzailea.
 • Kontrol elektrikoko sistemen diseinuko teknikaria.
 • Automatizazio industrialean integratutako zirkuituen eta sistemen diseinatzailea.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.

Kurtso hau konpartitu ezazu