Plataforma Anitzeko Aplikazioak Garatzea

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • 0483 – Informatika-sistemak.
 • 0484 – Datu-baseak.
 • 0485 – Programazioa.
 • 0373 – Markatzeko lengoaiaketa informazioa kudeatzeko sistemak.
 • 0487 – Garapen-inguruneak.
 • 0486 – Datu-atzipena.
 • 0488 – Interfazeen garapena.
 • 0489 – Multimedia-programazioa eta gailu mugikorrak.
 • 0490 – Zerbitzu eta prozesuen programazioa.
 • 0491 – Enpresa-kudeaketako sistemak.
 • 0492 – Plataforma anitzeko aplikazioak garatzeko proiektua.
 • E200 – Ingeles teknikoa.
 • 0493 – Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • 0494 – Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • 0495 – Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Enpresa- eta negozio-kudeaketako informatika- aplikazioak garatzea.
 • Helburu orokorreko aplikazioak garatzea.
 • Entretenimenduaren eta informatika mugikorraren esparruko aplikazioak garatzea.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.

Kurtso hau konpartitu ezazu