Web Aplikazioen Garapena

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • 0483 – Informatika-sistemak.
 • 0484 – Datu-baseak.
 • 0485 – Programazioa.
 • 0373 – Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak.
 • 0487 – Garapen-inguruneak.
 • 0612 – Web garapena bezero-ingurunean.
 • 0613 – Web garapena zerbitzari-ingurunean.
 • 0614 – Web aplikazioak hedatzea.
 • 0615 – Web interfazeak diseinatzea.
 • 0616 – Web aplikazioak garatzeko proiektua.
 • E200 – Ingeles teknikoa.
 • 0617 – Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • 0618 – Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • 0619 – Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Web programatzailea.
 • Multimedia-programatzailea.
 • Web inguruneetako aplikazioen garatzailea.
Zer Ikasi dezaket ondoren?
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.

Kurtso hau konpartitu ezazu