Mantentze-Lan Elektronikoa

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • Zirkuitu elektroniko analogikoak.
 • Tresneria mikroprogramagarria.
 • Irrati-komunikazioko tresneriaren mantentze-lanak.
 • Ahots- eta datu-tresneriaren mantentze-lanak.
 • Elektronika industrialeko tresneriaren mantentze-lanak.
 • Audio-tresneriaren mantentze-lanak.
 • Bideo-tresneriaren mantentze-lanak.
 • Tresneria elektronikoa muntatzeko eta mantentzeko teknikak eta prozesuak.
 • Mantentze-lan elektronikoen azpiegiturak eta garapena.
 • Mantentze-lan elektronikoen proiektua.
 • Ingeles teknikoa.
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Irrati- eta telebista-sistemetako tresneria eta ikus-entzunezko produkzio-sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
 • Irrati- eta telebista-sistemak eta ikus-entzunezko produkzio-sistemak konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Irrati-difusioko sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
 • Irrati-difusioko sistemak konpontzeko eta mantentzeko lanetako teknikaria.
 • Sistema domotikoetako, sistema immotikoetako eta segurtasun elektronikoko sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
 • Sistema domotikoak, sistema immotikoak eta segurtasun elektronikoko sistemak konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
 • Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneria konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Irrati-lotuneetako sistemak gainbegiratzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Audio-tresneria profesionala konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Bideo-tresneria profesionala konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Tresneria industriala konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.

Kurtso hau konpartitu ezazu