Fabrikazio Mekanikoko Produkzio Programazioa

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • 0007 – Interpretazio grafikoa.
 • 0160 – Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen definizioa.
 • 0002 – Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa.
 • 0161 – Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM).
 • 0162 – Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa.
 • 0163 – Produkzioaren programazioa.
 • 0164 – Fabrikazio-prozesuen gauzatzea.
 • 0165 – Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa.
 • 0166 – Produktuen egiaztapena.
 • 0167 – Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektua.
 • E200 – Ingeles teknikoa.
 • 0168 – Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • 0169 – Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • 0170 – Lantokiko prestakuntza.


Non egiten da lan?
 • Metalak prozesatzeko instalazioen arduraduna.
 • Metalak lantzeko makinen eragileen arduraduna.
 • Erreserben arduraduna.
 • CNCko programatzailea.
 • Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea.
 • Produkzioaren programatzailea.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.

Kurtso hau konpartitu ezazu