Telekomunikazio eta Informatika Sistemak

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • 0525 – Telekomunikazio-sistemen azpiegiturak konfiguratzea.
 • 0551 – Telekomunikazio-sistemen elementuak.
 • 0552 – Informatika-sistemak eta sare lokalak.
 • 0553 – Telekomunikazio-azpiegituretako teknikak eta prozesuak.
 • 0554 – Ikus-entzunezko produkzio-sistemak.
 • 0555 – Sare telematikoak.
 • 0556 – Irrati-komunikazioko sistemak.
 • 0557 – Sistema integratuak eta etxe digitala.
 • 0601 – Telekomunikazio-instalazioen proiektuak kudeatzea.
 • 0713 – Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak.
 • 0558 – Telekomunikazio- eta informatika-sistemen proiektua.
 • E200 – Ingeles teknikoa.
 • 0559 – Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • 0560 – Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • 0561 – Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio-instalazioetako proiektugile laguntzailea.
 • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio-instalazioetako muntaiaren ikuskatzailea.
 • Telekomunikazio-tresneria eta-instalazioak egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Telekomunikazio-tresneriak eta-sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.
 • Telekomunikazio-instalazioetako obra-burua.
 • Produkzio-estudioetan irrati-eta telebista-sistemetako tresneriak eta ikus-entzunezko produkzio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irratidifusio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Segurtasun elektronikoko sistemetako eta telebista-zirkuitu itxietako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Sare lokalak eta sistema telematikoak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irrati-loturako sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Informatika-tresneriak eta-sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.

Kurtso hau konpartitu ezazu