Telekomunikazio eta Informatika Sistemak

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • Telekomunikazio-sistemen azpiegiturak konfiguratzea.
 • Telekomunikazio-sistemen elementuak.
 • Informatika-sistemak eta sare lokalak.
 • Telekomunikazio-azpiegituretako teknikak eta prozesuak.
 • Ikus-entzunezko produkzio-sistemak.
 • Sare telematikoak.
 • Irrati-komunikazioko sistemak.
 • Sistema integratuak eta etxe digitala.
 • Telekomunikazio-instalazioen proiektuak kudeatzea.
 • Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak.
 • Telekomunikazio- eta informatika-sistemen proiektua.
 • Ingeles teknikoa.
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio-instalazioetako proiektugile laguntzailea.
 • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio-instalazioetako muntaiaren ikuskatzailea.
 • Telekomunikazio-tresneria eta-instalazioak egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Telekomunikazio-tresneriak eta-sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.
 • Telekomunikazio-instalazioetako obra-burua.
 • Produkzio-estudioetan irrati-eta telebista-sistemetako tresneriak eta ikus-entzunezko produkzio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irratidifusio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Segurtasun elektronikoko sistemetako eta telebista-zirkuitu itxietako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Sare lokalak eta sistema telematikoak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irrati-loturako sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Informatika-tresneriak eta-sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Beste Goi Mailako Heziketa osagarri batzuk.
 • Antzeko unibertsitate-ikasketerako sarrera zuzen, eta zenbait ikasgai balioztatzeko aukerarekin.

Kurtso hau konpartitu ezazu