HIZKUNTZA IKASTAROAK ATZERRIAN (DBH eta Batxilergoko ikasleak)

ESKABIDEA NOLA EGIN

Ikasle adindunak edo adingabe emantzipatuak egingo du eskaera; adingabe emantzipatu gabeen kasuan, berriz, aitak, amak edo legezko ordezkariak.

 • Ziurtagiri digitalaren bidez sartuta (NAN, Izenpe txartela…) edo itsasontzien jokoa erabilita (B@kq)
  • Betetzeko epea: | 2023ko azaroaren 23ra arte
  • Bide honetan ez da eskabide-formularioa ikastetxean aurkeztu behar
 • Sisteman erregistratuta, helbide elektroniko baten bidez eta honako bide hauetako bati jarraituta: HIA (Hezkuntzako Identifikazio Agiria) / NAN
  • Betetzeko epea: | 2023ko azaroaren 23ra arte
  • Ikastetxean aurkezteko epea (beharrezkoa): | 2023ko azaroaren 23ra arte, idazkaritza-ordutegia amaitu baino lehen
  • Laguntza dokumentua
 • Ikastetxean bertan, bide presentzialean: | 2023ko azaroaren 23ra arte, idazkaritza-ordutegia amaitu baino lehen

BETEKIZUNAK

 • Eskabidea garaiz eta behar bezala aurkeztea
 • Aurreko deialdian emandako plazari berariaz edo inplizituki uko egin ez izana, plaza beste ikasle bati esleitzea eragotzi zuen denboran edo moduan, 14. artikuluan ezarritakoaren arabera.
 • 2023-2024 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko edo pribatu itundu batean honako ikasketa hauetakoren batean matrikulatuta egotea: – Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. edo 4. maila – Batxilergoko 1. edo 2. maila.
 • Aurreko ikasturtean 7,00 puntuko gutxieneko nota lortu izana eskatutako hizkuntzan/hizkuntzetan, eta 16,00 puntuko edo gehiagoko puntuazio osoa lortu izana aurreko ikasturteko batez besteko notaren eta eskatutako hizkuntzako notaren arteko baturan

Esleipena norgehiagoka bidezkoa izango da, eta, beraz, plaza esleitzeko ez da nahikoa izango gutxieneko nota horiek lortu izana. Beharrezkoa da, halaber, hurrenkera-zenbaki bat lortzea, eskatzailea tarte bakoitzean emango diren plazen barruan sartzeko, eta, Irlandaren eta Erresuma Batuaren kasuan, maila bakoitzean emango diren plazen barruan sartzeko.

 •  Eskatzen den plazari dagokion/dagozkion hizkuntza/hizkuntzak eskabidearen aurkezpen-data baino lehenagoko bi ikasturteetan (2021-2022 eta 2022-2023) ikasi behar izan dira Bigarren Hezkuntzako ikastetxe batean, eta, horietatik, azken ikasturtea funts publikoen bidez finantzatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe batean egin behar izan da
 • Epe-barruan egitea plaza bakoitzaren tarteari dagokion diru-ekarpena (5.3. artikuluan jasota dagoen moduan).
 • Aurreko urteetan, Hezkuntza Sailak egindako deialdian plazarik eskuratu ez izana atzerrian hizkuntzak ikasteko; baldintza hau betetzetik salbuetsita daude Matematika Olinpiadetako sari gisa plaza lortu duten ikasleak
 • Beranduenez 2024an betetzea 19 urte.