Administrazio Kudeaketa

Non ikasten da?
Zer ikasten da?
 • 0437 – Enpresa-komunikazioa eta bezeroarentzako arreta.
 • 0438 – Salerosketako administrazio-eragiketak.
 • 0439 – Enpresa eta Administrazioa.
 • 0440 – Informazioaren informatika-tratamendua.
 • 0441 – Kontabilitate-teknika.
 • 0442 – Giza baliabideetako administrazio eragiketak.
 • 0443 – Kontabilitate dokumentuaren tratamendua.
 • 0156 – Ingelesa.
 • 0446 – Enpresa ikasgelan.
 • 0448 – Diruzaintza-kudeaketako eragiketa osagarriak.
 • 0449 – Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • 0451 – Lantokiko prestakuntza.


Non egiten da lan?
 • Administrari laguntzailea.
 • Bulegoko laguntzailea.
 • Kobrantza eta ordainketako administrari laguntzailea.
 • Merkataritza-administraria.
 • Pertsonalaren kudeaketako administrari laguntzailea.
 • Herri-administrazioetako administrari laguntzailea.
 • Harreragilea.
 • Bezeroen arretako langilea.
 • Diruzaintzako langilea.
 • Ordainbideetako langilea.
Zer Ikasi dezaket ondoren?
 • Goi mailako ziklo sarbidea prestatzeko proba.
 • Erdi Mailako beste Heziketa ziklo bat egungo araudiaren arabera moduloak baliaztatzeko aukerarekin.
 • Edozein Batxilergo mota.

Kurtso hau konpartitu ezazu