Non ikasten da?
Non egiten da lan?
 • Administrari laguntzailea.
 • Bulegoko laguntzailea.
 • Kobrantza eta ordainketako administrari laguntzailea.
 • Merkataritza-administraria.
 • Pertsonalaren kudeaketako administrari laguntzailea.
 • Herri-administrazioetako administrari laguntzailea.
 • Harreragilea.
 • Bezeroen arretako langilea.
 • Diruzaintzako langilea.
 • Ordainbideetako langilea.


Zer Ikasten da?
 • Enpresa-komunikazioa eta bezeroarentzako arreta.
 • Salerosketako administrazio-eragiketak.
 • Enpresa eta Administrazioa.
 • Informazioaren informatika-tratamendua.
 • Kontabilitate-teknika.
 • Giza baliabideetako administrazio-eragiketak.
 • Kontabilitate-dokumentazioaren tratamendua.
 • Ingelesa teknikoa.
 • Enpresa ikasgelan.
 • Diruzaintza-kudeaketako eragiketa osagarriak.
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • Lantokiko prestakuntza.
Zer Ikasi dezaket ondoren?
 • Goi mailako ziklo sarbidea prestatzeko proba.
 • Erdi Mailako beste Heziketa ziklo bat egungo araudiaren arabera moduloak baliaztatzeko aukerarekin.
 • Edozein Batxilergo mota.

Kurtso hau konpartitu ezazu