Mikroinformatika Sistemak eta Sareak

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • Tresneria muntatzea eta mantentzea.
 • Postu bakarreko sistema eragileak.
 • Bulegotika-aplikazioak.
 • Sareko sistema eragileak.
 • Sare lokalak.
 • Informatika-segurtasuna.
 • Sareko zerbitzuak.
 • Web aplikazioak.
 • Ingeles teknikoa.
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Informatika-tresneriaren teknikari instalatzaile konpontzailea.
 • Informatika-euskarriko teknikaria.
 • Datu-sareen teknikaria.
 • Mikroinformatika-sistemetako periferikoen konpontzailea.
 • Mikroinformatikako salt ailea.
 • Telelaguntzako operadorea.
 • Sistema-operadorea.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Goi mailako ziklo sarbidea prestatzeko proba.
 • Erdi Mailako beste Heziketa ziklo bat egungo araudiaren arabera moduloak baliaztatzeko aukerarekin.
 • Edozein Batxilergo mota.

Kurtso hau konpartitu ezazu