Mikroinformatika Sistemak eta Sareak

Non ikasten da?
Zer Ikasten da?
 • 0221 – Tresneria muntatzea eta mantentzea.
 • 0222 – Postu bakarreko sistema eragileak.
 • 0223 – Bulegotika-aplikazioak.
 • 0224 – Sareko sistema eragileak.
 • 0225 – Sare lokalak.
 • 0226 – Informatika-segurtasuna.
 • 0227 – Sareko zerbitzuak.
 • 0228 – Web aplikazioak.
 • E100 – Ingeles teknikoa.
 • 0229 – Laneko prestakuntza eta orientabidea.
 • 0230 – Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • 0231 – Lantokiko prestakuntza.
Non egiten da lan?
 • Informatika-tresneriaren teknikari instalatzaile konpontzailea.
 • Informatika-euskarriko teknikaria.
 • Datu-sareen teknikaria.
 • Mikroinformatika-sistemetako periferikoen konpontzailea.
 • Mikroinformatikako salt ailea.
 • Telelaguntzako operadorea.
 • Sistema-operadorea.
Zer ikasi dezaket ondoren?
 • Goi mailako ziklo sarbidea prestatzeko proba.
 • Erdi Mailako beste Heziketa ziklo bat egungo araudiaren arabera moduloak baliaztatzeko aukerarekin.
 • Edozein Batxilergo mota.

Kurtso hau konpartitu ezazu